Poświadczenia

Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłociu

Kubatura termomodernizowanego obiektu wynosi – 5335 m3

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi – 970 m2 

Podczas realizacji zadania wykonano:

- docieplenie ścian nadziemia styropianem gr. 15 cm wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej – 1371 m2

- docieplenie stropu granulatem z wełny mineralnej o gr. 20 cm - 100 m2

- docieplenie stropu wełną mineralną gr. 18 cm wraz z wykonaniem drewnianej konstrukcji i ułożeniem podłogi z płyt OSB - 500 m2

- wykonanie obróbek blacharskich z blachy tytan-cynk - 309 m2

- montaż systemu odwodnienia dachu z blachy tytan-cynk - 200 mb rynien i 50 mb rur spustowych

- demontaż starej i montaż nowej stolarki okiennej PCV - 4 m2

- budowa nowej kotłowni gazowej o mocy 70 kW wraz z kompletem automatyki, osprzętem oraz układem spalinowym - 1 kpl, zasobnik 500 1

- wykonanie instalacji kaskady pomp ciepła powietrze-woda o łączej mocy 45 kW wraz z kompletem automatyki i osprzętem - 1 kpl

- wykonanie przyłącza z rur preizolowanych pomiędzy 2 pompami ciepła a wewnętrzną instalacją centralnego ogrzewania - 74 mb

- wykonanie fundamentów oraz ogrodzenia dla pomp ciepła - 20 mb

- demontaż starej i monaż nowej kompletnej instalacji centralnego ogrzewania z rur zaciskowych ze stali ocynkowanej - 571 mb rur i 44 grzejników

- wykonanie wewnętrznego przyłącza gazu dla zasilania kotłowni wraz z kompletnym systemem detekcji gazu – 1 kpl

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej w kotłowni - 1 tablica rozdzielcza

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej oświetlenia zewnętrznego wraz z montażem przewodów elektrycznych - 300 mb i nowych opraw oświetleniowych led w ilości 8 szt

- przebudowa elektrycznego układu pomiarowego WLZ i przyłącza energetycznego ZK wraz z tablicą główną budynku RG-3 tablice rozdzielcze

- wykonanie nowej instalacji odgromowej - 500 mb drutu, 200 mb bednarki

- roboty ziemne i zagospodarowania terenu

- prace demontażowe i rozbiórkowe

- roboty malarskie i wykończeniowe