Poświadczenia

Budynki Publiczne Wołoczyn

Kubatura termomodernizowanych obiektów wynosi – 9636 m3
Powierzchnia użytkowa budynków wynosi – 1788 m2
Podczas realizacji przedmiotu umowy wykonano:
- docieplenie ścian nadziemia styropianem gr. 14 cm wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej – 1534 m2

- docieplenie ścian piwnicznych styropianem gr. 14 cm wraz z wykonaniem wyprawy z mozaiki – 115 m2

- licowanie ścian zewnętrznych płytkami klinkierowymi w systemie Ceramic – 93 m2
- docieplenie stropodachu styropianem gr. 18 cm wraz z wykonaniem 2 warstw pokrycia z papy – 500 m2

- wykonanie pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej – 112 m2
- docieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej gr. 9 cm metodą wdmuchiwania – 396 m2

- rozebranie istniejącego i wykonanie nowego stropu żelbetowego – 98 m2
- wykonanie docieplenie stropu płytami z wełny mineralnej gr. 25 cm – 225 m2
- demontaż istniejącego i montaż nowego pokrycia dachu z blachodachówki – 423 m2

- demontaż istniejącego i montaż nowego pokrycia dachu z blachy trapezowej – 113 m2

- wykonanie nowego systemu odwodnienia dachu z blachy ocynkowanej – 249 mb. rynien, 100 mb. rur spustowych
- wykonanie obróbek blacharskich z blach ocynkowanych – 182 m2
- demontaż istniejącego i montaż nowego świetlika dachowego wraz z naświetlem dolnym – 16 m2
- demontaż starej i montaż nowej stolarki drzwiowej PCV – 168 m2
- montaż stolarki drzwiowej stalowej EI30 – 2 m2
- montaż parapetów wewnętrznych z PCV – 62 szt.
- montaż parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej – 104 szt.
- wymiana oświetlenia na oprawy typu LED – 126 szt.
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej i AKPiA w kotłowni gazowej – 1 kpl.
- wykonanie nowej instalacji odgromowej – 500 mb. drutu, 280 mb. bednarki
- przebudowa napowietrznego przyłącza energetycznego do budynku – 1 kpl.
- demontaż starej i wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania obejmującej montaż rur ze stali węglowej ocynkowanej – 450 mb. oraz grzejników wraz z montażem zaworów termostatycznych – 39 kpl.

- demontaż istniejącej kotłowni węglowej
- wykonanie nowej kotłowni gazowej o mocy 56 kW wraz z kompletnym osprzętem regulującym i automatyką pogodową – 1 kpl.
- wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej wraz z zaworem odcinającym i detektorem gazu – 1 kpl.

- wykonanie wewnętrznej kanalizacji sanitarnej wraz z montażem studni schładzającej dn. 500 – 1 kpl.

- wykonanie robót instalacyjnych sanitarnych, montaż 4 szt. pisuarów, 4 szt. ustępów typu kompakt, 2 szt. umywalek wraz z przebudową podejść.
- wykonanie opaski z obrzeża betonowego gr. 6 cm z wypełnieniem żwirowym – 90 mb.

- wykonanie chodników wraz z podbudową oraz nawierzchnią z kostki betonowej gr. 6 cm – 150 m2

- montaż balustrady ze stali nierdzewnej – 7 mb.
- roboty tynkarskie, malarskie, wykończeniowe – 1000 m2
- roboty ziemne i zagospodarowania terenu
- roboty murarskie i konstrukcyjne
- roboty wykończeniowe i malarskie
- prace demontażowe i rozbiórkowe