Poświadczenia

Przebudowa, termomodernizacja i remont budynku Nr 20

Kubatura termo modernizowanego budynku wynosiła: 10 150 m. Powierzchnia użytkowa budynku wynosiła: 1280 m2
Podczas realizacji zadania wykonano:
- docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką-mokrą styropianem wraz z wyprawą elewacyjną - 927,60 m,
- docieplenie ścian cokołu styropianem ekstrudowanym wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - 160 m2,
- pokrycie dachu systemem płyt hybrydowych z rdzeniem styropianowym o gr 15 cm - 1154 m,
- docieplenie dachu płytami warstwowymi z rdzeniem z pianki PUR o gr 12 cm - 400 m2,
- demontaż starej i montaż nowej kompletnej instalacji odgromowej budynku - 430 mb,
- wykonanie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej - 170 m2,
- montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej - 90 mb,
- montaż systemu odwodnienia dachu z blachy ocynkowanej (rynny) - 200 mb, rury spustowe - 72 mb,
- podłączenie odprowadzenia wody deszczowej do kanalizacji deszczowej - 8 kpl,
- demontaż starej i montaż nowej stolarki okiennej PCV - 256 m2,
- montaż stolarki drzwiowej stalowej ocieplonej - 2 m2,
- montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej drewnianej - 30 m2,
- montaż bramy stalowej ocieplonej dwuskrzydłowej - 12 m2,
- demontaż starej instalacji centralnego ogrzewania - 1 kpl,
- przygotowanie dokumentacji projektowej oraz zrealizowanie w systemie zaprojektuj i wykonaj kompletnej instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych wraz z montażem grzejników i regulatorów termostatycznych - 700 mb rur, - 29 szt. grzejników,
- demontaż starej instalacji elektrycznej - 1 kpl,
- przygotowanie dokumentacji projektowej oraz zrealizowanie w systemie zaprojektuj i wykonaj kompletnej instalacji elektrycznej wraz z przyłączem sieci do budynku i rozprowadzeniem przewodów elektrycznych - 3000 mb, montażem tablic rozdzielczych - 4 szt. gniazd natynkowych 230V - 23 szt., gniazd natynkowych 400V - 24 szt.., montażem opraw oświetleniowych - 81 szt., sumaryczna moc odbiorników - 150 kW,
- przygotowanie dokumentacji projektowej oraz zrealizowanie w systemie zaprojektuj i wykonaj kompletnej instalacji sprężonego powietrza z rur z tworzywa sztucznego PEX - 160 mb rury - 13 szt. punkty odbioru redukcyjno - filtrujące,
- wykonanie kompletnej instalacji wodno-kanalizacyjnej dla budynku wraz z armaturą sanitarną - 1 kpl,
- montaż ceramiki sanitarnej - 9 szt. umywalki - 3 szt. ustępy kompakt - 3 szt. pisuary, - 3 kpl., natryski czasowe,
- montaż ścianek łazienkowych z płyt HPL - 30 m”,
- roboty murowe i konstrukcyjne,
- prace rozbiórkowe i demontażowe,
- roboty ogólnobudowlane i ziemne,
- roboty malarskie, wykończeniowe i tynkarskie - 4000 m2,
- roboty płytkarskie - 300 m, - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr 10 cm i krawężników drogowych - 100 m2,
- wykonanie kompletnej instalacji wentylacji grawitacyjnej w postaci nawietrzaków podokiennych NP - 40 szt., obrotowe nasady kominowe turbowent fi 300, 250, 150, - 30 szt.