Poświadczenia

Termomodernizacja Zespołu Szkół w Węglowicach

Kubatura termomodernizowanego obiektu wynosi – 25.219,67 m3

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi – 3.869,78 m2 

Podczas realizacji zadania wykonano: 

- docieplenie ścian nadziemia styropianem gr. 14 cm wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej – 2031 m2

- docieplenie ścian nadziemia wełną mineralna gr. 14 cm wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej – 270 m2 - docieplenie stropodachu styropianem gr. 25 cm na ruszcie drewnianym w celu zniwelowania nierówności wraz z wykonaniem 2 warstw pokrycia z papy – 830 m2

- docieplenie poddasza użytkowego wełną mineralną gr. 25 cm wraz z wykonaniem zabudowy z płyt g-k - 1033 m2

- roboty wykończeniowe wraz z gładziami gipsowymi i malowaniem – 1033 m2

- wykonanie nowego systemu odwodnienia dachu z blachy powlekanej – 137 mb. rynien, 280 mb. rur spustowych

- wykonanie obróbek blacharskich z blach powlekanych - 252 m2

- montaż zadaszeń z poliwęglanu nad wejściami – 7 szt. 

- montaż przeszklonych fasad aluminiowych – 81 m2

- demontaż starej i montaż nowej stolarki okiennej PCV – 395,49 m2

- wykonanie obróbek blacharskich z blach powlekanych - parapety zewnętrzne - 94 m2

- montaż wraz z obróbką parapetów wewnętrznych granitowych – 226 mb.

- demontaż starej i montaż nowej aluminiowej stolarki drzwiowej zewnętrznej – 33 m2

- demontaż starej i montaż nowej aluminiowej stolarki drzwiowej wewnętrznej – 51 m2

- montaż wewnętrznych aluminiowych drzwi EI30 – 8 m2

- montaż zewnętrznych stalowych drzwi EI60 – 4,9 m2

- montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej, skrzydła drzwiowej w okleinie CPL 0,7 mm – 48,2 m2

- roboty tynkarskie, malarskie, wykończeniowe - 5000 m2

- licowanie ścian płytkami ceramicznymi – 100 m2 

- wykonanie okładziny schodów z płytek ceramicznych – 100 m2

- montaż balustrady ze stali nierdzewnej – 120 mb. 

- przebudowa górnego mansardu dachu w celu dostosowania do warunków p.poż drogi ewakuacyjnej – 1 kpl.

- przebudowa konstrukcji dachu przez montaż stalowych belek, słupów i podciągów w systemie zaprojektuj i wykonaj - 1 kpl, - 6000 kg stali

- zabudowa elementów konstrukcyjnych płytami g-k - 112 m2

- wzmocnienia stropów elementami konstrukcyjnymi drewnianymi – 150 m2

- wykonanie zewnętrznych stalowych schodów ewakuacyjnych z wypełnieniem z kraty pomostowej – 50 m2 kraty pomostowej, 62 mb. balustrad

- rozbiórka istniejących żelbetowych schodów zewnętrznych i wykonanie nowych stalowych schodów z wypełnieniem z kraty pomostowej – 35 m2 kraty pomostowej, 36 mb. balustrad

- wykonanie nowych schodów terenowych z nawierzchnią z kostki betonowej gr. 6 cm – 20 m2

- roboty ziemne i zagospodarowania terenu

- roboty murarskie i konstrukcyjne

- prace demontażowe i rozbiórkowe 

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej i montaż opraw oświetleniowych typu LED – 53 szt.

- wykonanie nowej instalacji odgromowej – 500 mb. drutu 

- wykonanie kompletnej instalacji solarnej wraz z modernizacją kotłowni – 20 szt. paneli o łącznej powierzchni czynnej 43,8 m2, podgrzewacze pojemnościowe 7501 – 2 szt., automatyka i grupa pompowa - 1 kpl.

- dostawa i montaż podkonstrukcji stalowej pod panele solarne – 650 kg

- montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania na potrzeby sali gimnastycznej ze stali ocynkowanej zaciskowej w ilości 230 mb. rur, 10 szt. grzejników, 3 szt. nagrzewnic wodnych z komorą mieszania wraz z modernizacją kotłowni

- demontaż starych i montaż nowych grzejników wraz z zaworami termostatycznymi – 34 kpl.