Poświadczenia

Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Rudzie Śląskiej

Kubatura termomodernizowanego obiektu wynosi - 3300 m3 Powierzchnia użytkowa budynku wynosi - 560 m2
Podczas realizacji zadania wykonano: - wykonanie hydroizolacji ścian fundamentowych - 40 m2
- docieplenie ścian fundamentowych styrodurem XPS gr. 12 cm - 120 m2
- docieplenie ścian nadziemia wełną mineralną grubości 14 cm wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - 600 m2
- docieplenie stropodachu styropianem gr. 18 cm z pokryciem dwiema warstwami papy termozgrzewalnej - 620 m2
- wykonanie elewacji z płyt kompozytowych na ruszcie aluminiowym z dociepleniem wełną gr. 14 cm - 50 m2
- wykonanie obróbek blacharskich z blach powlekanych - 115 m2
- montaż systemu odwodnienia dachu z blachy powlekanej - 100 mb rynien i 30 mb rur spustowych
- wykonanie nowej instalacji odgromowej - 350 mb drutu, 150 mb bednarki - demontaż starej i montaż nowej aluminiowej stolarki drzwiowej - 20 m2
- demontaż starej i montaż nowej aluminiowej stolarki okiennej - 116 m2
- obsadzenie podokienników z PCV - 39 szt - montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej w okleinie HPL - 40 m2
- skucie starych i wykonanie nowych posadzek cementowych - 180 m2
- wykonanie posadzek z płytek gresowych 60x60 cm - 180 m2
- licowanie ścian płytkami 20x20 cm - 170 m2 - okładziny stropów z płyt G-K na ruszcie metalowym
- 130 m2 - roboty murarskie - 130 m2 - robboty tynkarskie - 800 m2
- roboty malarskie i wykończeniowe - 1800 m2 - naprawa, cyklinowanie wraz z trzykrotnym lakierowaniem istniejącego parkietu sportowego - 211 m2
- montaż bezpiecznych luster w sali sportowej - 20 m2
- wykonanie i montaż zadaszenia ze szkła hartowanego na odciągach ze stali nierdzewnej - 8 m2
- wykonanie kompletnej instalacji wentylacji mechanicznej z pełną automatyką wraz z odzyskiem ciepła - 1 kpl
- demontaż starej i monaż nowej kompletnej instalacji centralnego ogrzewania z tworzyw sztucznych - 400 mb rur i 30 grzejników wraz z modernizacją wezła cieplnego
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej oświetlenia budynku wraz z montażem przewodów elektrycznych - 1200 mb i nowych opraw oświetleniowych led w ilości 98 szt
- wykonanie kompletnej nowej instalacji elektrycznej budynku wraz z przebudową przyłącza energetycznego - 3 tablice rozdzielcze - 90 gniazd i łączników elektrycznych
- wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego CCTV - 5 kamer, 1 szafa dystrubucyjna z rejestratorem, 1 pulpit manipulacyjny
- wykonanie nowej instalacji wod-kan budynku wraz z osprzętem i armatura sanitarną - 200 mb rur PE, 150 mb rur PCV, 9 umywalek, 6 prysznicy wandaloodpornych, 5 misek ustępowych, 1 pisuar, 2 podgrzewacze pojemnościowe, 3 studzienki kanalizacyjne
- roboty ziemne i zagospodarowania terenu
- prace demontażowe i rozbiórkowe
- wykonanie opaski bryzgoszczelnej wokół budynku z wypełnieniem z kamienia płukanego - 100 mb obrzeży, 30 m2 kostki