Termomodernizacja GCK w Konopnicy – w systemie zaprojektuj i wybuduj

Kubatura termomodernizowanego obiektu wynosi –  4829,06 m3
Powierzchnia użytkowa budynku wynosi – 1992,80 m2

Podczas realizacji przedmiotu umowy wykonano:

- wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla branży - budowlanej, elektrycznej, sanitarnej i gazowej – 1 kpl.
- docieplenie ścian zewnętrznych ponad gruntem wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej – 680 m2
- wymiana stolarki okiennej na PCV – 40 m2
- wymiana stolarki drzwiowej na aluminiową – 1 szt.
- montaż bramy garażowej – 1 szt.
- wymiana konstrukcji dachu i docieplenie przez wymianę pokrycia na płytę warstwową z wypełnieniem z piany PIR  gr. 16 cm  – 945 m2
- montaż systemu odwodnienia dachu z blachy powlekanej – 100 mb. rynien i 50 mb. rur
- budowa kotłowni gazowej o łącznej mocy 70 kW, kaskada kotłów 2x35 kW wraz z automatyką i osprzętem – 1 kpl.
- wykonanie wewnętrznej instalacji gazu z instalacją zbiornikową na gaz płynny z nadziemnym zbiornikiem o pojemności 4850l wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę – 1 kpl.
- wymiana instalacji centralnego ogrzewania w systemie zaciskowym ze stali węglowej  – rury 800 mb., grzejniki, osprzęt regulujący – 54 kpl.
- wymiana instalacji elektrycznej w kotłowni gazowej
- wykonanie instalacji AKPiA – 1 kpl.
- montaż na dachu budynku instalacji fotowoltaicznej PV o mocy 5 kW wraz z optymalizatorami – 1 kpl.
- wykonanie opaski wokół budynku.
- roboty ziemne i zagospodarowania terenu
- roboty murarskie i konstrukcyjne
- roboty wykończeniowe i malarskie
- prace demontażowe i rozbiórkowe