Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chrzanowicach

Kubatura termomodernizowanego obiektu wynosi –  4183,20 m3
Powierzchnia użytkowa budynku wynosi – 946 m2

Podczas realizacji zadania wykonano:

- ocieplenie elewacji budynku styropianem gr. 13cm wraz z wykonaniem wyprawy tynkarskiej – 949,40 m2
- wykonanie nowej wyprawy tynkarskiej na kominach – 37,64 m2
- ocieplenie fundamentów styrodurem XPS gr. 15cm – 152,52 m2
- wykonanie odwodnienia dachu z blachy ocynkowanej – 152,45 mb. rynien, 129,30 mb. rur spustowych
- wymiana stolarki okiennej na PCV – 14,15 m2
- montaż podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej – 17,46 m2
- wymiana stolarki drzwiowej aluminiowej – 6,15 m2
- montaż naświetli okien piwnicznych – 8 szt.
- ocieplenie poddasza wełną mineralną – 380,83 m2
- wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na oprawy LED – 134 szt. opraw
- przebudowa instalacji elektrycznej na potrzeby nowej lokalizacji opraw oświetleniowych – 1 kpl.
- instalacja gruntowej pompy ciepła o mocy 60 kW, wraz z wykonaniem odwiertów pod wymiennik gruntowy w ilości - 11 szt., każdy po 100 mb.
- budowa kotłowni zasilanej technologią gruntowych pomp ciepła o mocy 60 kW na potrzeby c.o. oraz c.w.u. – 1 kpl.
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej kotłowni wraz z AKPiA – 1 kpl.
- wykonanie nowej instalacji  centralnego ogrzewania z rur ze stali ocynowanej zaciskowej w ilości – 600 mb. rurociągów, 52 szt. grzejników
- demontaż starej i wykonanie nowej instalacji wodnej – 1 kpl.
- montaż zadaszenia z PCV nad wejściem - 1 kpl.
- roboty ziemne i zagospodarowania terenu
- roboty murarskie i konstrukcyjne
- roboty wykończeniowe i malarskie
- prace demontażowe i rozbiórkowe