Termomodernizacja budynku Wołczyńskiego Ośrodka Kultury

Kubatura termomodernizowanego obiektu wynosi –  4757 m3
Powierzchnia użytkowa budynku wynosi – 969,90 m2

Podczas realizacji zadania wykonano:

- docieplenie ścian styropianem gr. 15 cm z wykonaniem wyprawy tynkiem silikonowym – 1 109,33 m2
- wykonanie elewacji wentylowanej z płyt cementowych wraz z konstrukcją i ociepleniem z wełny – 106,41 m2
- ocieplenie stropodachu styropapą gr. 20 cm – 257,65 m2
- montaż klinów styropianowych – 60,80 mb.
- pokrycie stropodachu papą termozgrzewalną – 278,93 m2
- wykonanie odwodnienia dachu z blachy ocynkowanej – 85,20 mb. rynien, 87,50 mb. rur spustowych,
- wymiana stolarki okiennej – 23,19 m2
- montaż podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej – 78 szt.
- wymiana stolarki drzwiowej – 9,45 m2
- wykonanie zielonej ściany – 15,60 m2
- wymiana oświetlenia wewnętrznego – 48 szt. opraw
- montaż sufitów podwieszanych z płyt gipsowo kartonowych – 73,60 m2
- przebudowa węzła cieplnego – 1 kpl.
- montaż instalacji wentylacji mechanicznej składającej się z dwóch central wentylacyjnych NW1 o wydajności 4500,00 m3/h i NW2 o wydajności 1500 m3/h wraz z osprzętem i doprowadzeniem ciepła technologicznego – 1kpl.
- montaż instalacji klimatyzacji, jednostki multisplit, zewnętrzne 15kW – 3 szt., wewnętrzne 5kW – 9 szt.
- wykonanie nowej instalacji odgromowej – 1 kpl.
- montaż instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 15,5 kW na konstrukcji balastowej na dachu budynku – 1kpl.
- przebudowa instalacji elektrycznej, wymiana tablic rozdzielczych oraz zasilanie zamontowanych urządzeń – 1 kpl.
- roboty ziemne i zagospodarowania terenu
- roboty murarskie i konstrukcyjne
- roboty wykończeniowe i malarskie
- prace demontażowe i rozbiórkowe