Poświadczenia

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowie

Kubatura termomodernizowanego obiektu wynosi – 1241 m3
Powierzchnia użytkowa budynku wynosi – 320 m2
Podczas realizacji zadania wykonano:
- docieplenie ścian nadziemia styropianem gr. 12 cm wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej – 500 m2
- docieplenie ścian fundamentowych styropianem XPS gr. 12 cm wraz z izolacją przeciwwilgociową – 80 m2
- wykonanie nowej konstrukcji dachu i pokrycia z dachówki ceramicznej – 160 m2
- docieplenie dachu wełną mineralną – 160 m2
- docieplenie stropodachu styropianem gr. 20 cm wraz z wykonaniem 2 warstw pokrycia z papy – 100 m2
- wykonanie odwodnienia dachu z blachy ocynkowanej powlekanej – 50 mb. rynien, 30 mb. rur spustowych
- wykonanie obróbek blacharskich z blach ocynkowanych powlekanych - 50 m2 - wykonanie nowej instalacji odgromowej – 1 kpl.
- demontaż starej i montaż nowej stolarki drzwiowej aluminiowej – 9 m2
- demontaż starej i montaż nowej stolarki okiennej PCV – 54 m2
- roboty tynkarskie, malarskie, wykończeniowe – 300 m2
- wykonanie chodników wraz z podbudową oraz nawierzchnią z kostki betonowej gr. 6 cm - 100 m2
- wymiana instalacji centralnego ogrzewania na rury ze stali węglowej ocynkowanej – 350 mb. oraz grzejników z montażem zaworów termostatycznych – 28 kpl.
- budowa kompletnej kotłowni gazowej o mocy 35 kW na potrzeby c.o. i c.w.u. - 1 kpl.
- montaż zewnętrznych kominów wentylacyjnych i spalinowych – 2 kpl.
- wykonanie instalacji AKPIA kotłowni – 1 kpl.
- montaż aktywnego systemu sygnalizacji gazowej – 1 kpl.
- roboty ziemne i zagospodarowania terenu
- roboty murarskie i konstrukcyjne
- roboty wykończeniowe i malarskie
- prace demontażowe i rozbiórkowe