Poświadczenia

Termomodernizacja budynku AWF Katowice

Podczas realizacji zadania wykonano:
- ocieplenie ścian powyżej cokołu styropianem grafitowym – 2200 m2
- ocieplenie ścian cokołu styropianem XPS – 255 m2
- wykonanie okładziny cokołu z płytek ręcznie formowanych – 255 m2
- docieplenie stropodachu styropianem grafitowym gr. 17 cm   – 1000 m2
- dwukrotne krycie stropodachu papą termozgrzewalną – 1000 m2
- jednokrotne krycie dachu papą termozgrzewalną – 1125 m2
- wykonanie odwodnienia dachu z blachy ocynkowanej – 256,30 mb. rynien, 155,00 mb. rur spustowych,
- wykonanie obróbek blacharskich z blachy cynkowo- tytanowej – 356,63 m2
- demontaż starej i montaż nowej stolarki drzwiowej aluminiowej – 48  m2
- demontaż starej i montaż nowej stolarki okiennej PCV – 215,28 m2
- montaż podokienników wewnętrznych PCV – 111,40 mb
- montaż podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej – 59,48 m2
- roboty tynkarskie, malarskie, wykończeniowe – 1825 m2
- wymiana instalacji centralnego ogrzewania na rury ze stali węglowej ocynkowanej – 588 mb., rur z polipropylenu o połączeniach zgrzewanych – 854 mb, oraz grzejników z montażem zaworów termostatycznych – 83 kpl. Podłączenie istniejących grzejników  22 szt.
- demontaż kotłowni olejowej – 1 kpl.
- montaż kompaktowego dwufunkcyjnego węzła cieplnego o łącznej mocy 405 kW ( 361 kW dla c.o., 44 kW dla c.w.u. ) wraz z osprzętem regulującym oraz infrastrukturą towarzyszącą – 1 kpl.
- wykonanie instalacji AKPiA węzła cieplnego – 1 kpl.
- montaż kompletnej instalacji PV o łącznej mocy 6 kWp
- wykonanie nowej instalacji odgromowej – 1 kpl., 830 mb. drutu
- roboty ziemne i zagospodarowania terenu
- roboty murarskie i konstrukcyjne
- roboty wykończeniowe i malarskie
- prace demontażowe i rozbiórkowe