Poświadczenia

Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół nr 2 w Kluczorku

Kubatura termomodernizowanego obiektu wynosi – 13000 m3
Powierzchnia użytkowa budynku wynosi – 4500 m2
Podczas realizacji zadania wykonano:
- wymiana pokrycia dachowego, układanie dachówki karpiówki w koronkę – 981 m2
- wymiana pokrycia dachowego lukarn na blachę trapezową powlekaną – 60 m2
- izolacja cieplna z wełny mineralnej gr. 18 cm na poddaszu – 786 m2
- izolacja cieplna ścian fundamentowych poniżej gruntu XPS – 78 m2
- wykonania izolacji poziomej ścian fundamentowych metodą podcięcia PRINZ – 47 mb.
- ocieplenie ścian styropianem grafitowym gr. 18 cm wraz z wykonaniem wyprawy tynkarskiej – 572 m2
- wykonanie odwodnienia dachu z blachy cynkowo-tytanowej – 212,30 mb. rynien, 50 mb. rur spustowych,
- wykonanie obróbek blacharskich z blachy cynkowo- tytanowej – 171,57 m2
- montaż podokienników zewnętrznych z blachy ocynkowanej – 28 szt.
- wykonanie zielonej ściany - 1 kpl.
- roboty tynkarskie, malarskie, wykończeniowe – 1374,29 m2
- montaż węzła cieplnego wraz z osprzętem regulującym – 1 kpl.
- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania – 1 kpl.
- montaż instalacji zasilającej dla nagrzewnic wodnych central wentylacyjnych – 1 kpl.
- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej dla sali sportowej – 300 m2 kanałów, 20 szt. kratek wentylacyjnych
- montaż central wentylacyjnych z rekuperacją o wydajności 3600 m3/h oraz 1300 m3/h wraz z automatyką – 2 kpl.
- montaż kompletnej instalacji PV o łącznej mocy 10 kWp
- wykonanie nowej instalacji odgromowej – 1 kpl., 400 mb. drutu, 100 mb. bednarki
- roboty ziemne i zagospodarowania terenu
- roboty murarskie i konstrukcyjne
- roboty wykończeniowe i malarskie
- prace demontażowe i rozbiórkowe