Poświadczenia

Termomodernizacja , budynku Szkoły Podstawowej nr 13 w Rudzie Śląskiej

Kubatura termomodernizowanego obiektu wynosi - 11108 m3

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi - 2286,88 m2

Zakres inwestycji obejmował:

- docieplenie ścian styropianem gr. 14 cm i 22 cm wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - 1700 m2

- docieplenie stropodachu styropianem gr. 18 cm wraz z wykonaniem dwóch warstw pokrycia z papy - 1200 m2

- wykonanie obróbek blacharskich z blach powlekanych - 312 m2

- wykonanie nowego systemu odwodnienia dachu z blachy tytan-cynk - 150 mb rynien, 110 mb rur spustowych

- remont istniejących kominów wraz z podmurowaniem - 70 m2

- wykonanie nowej instalacji odgromowej - 450 mb drutu

- demontaż starej i montaż nowej stolarki okiennej PCV - 30 m2

- demontaż starej i montaż nowej aluminiowej stolarki drzwiowej - 20 m2

- wykonanie i montaż zadaszenia ze szkła hartowanego na odciągach ze stali nierdzewnej - 32 m2

- montaż balustrad ze stali nierdzewnej - 20 mb

-wykonanie kompletnej instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 28,8 kWp składającej się z 72 szt. ogniw wraz z instalacją odgromową oraz prowadzeniem serwisu i nadzoru. Powierzchnia łączna paneli wynosi 180 m2

- demontaż starej i monaż nowej instalacji centralnego ogrzewania ze stali zaciskowej w ilości 1100 mb rur i 142szt. grzejników wraz z modernizacją węzła cieplnego - wykonanie obudów z otworowanej płyty mdf osłaniającej grzejniki - 250 m2

- wykonanie nowej instalacji oświetlenia budynku wraz z montażem przewodów elektrycznych w bruzdach w ilości 4330 mb i nowych opraw oświetleniowych typu led w ilości 365 szt.

- roboty ziemne i zagospodarowania terenu

- roboty tynkarskie, malarskie, wykończeniowe - 3000 m2

- roboty murarskie i konstrukcyjne

- prace demontażowe i rozbiórkowe - wykonanie nawierzchni z płyt chodnikowych wraz z wykonaniem podbudowy

- 50 m2 - wykonanie opaski wokół budynku - 150 m2