Poświadczenia

Termomodernizacja SP nr 1 w Łaziskach Górnych

Kubatura budynku wynosi – 18460 m3.

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi – 3772 m2. 

W ramach zadania wykonano:

- hydroizolację ścian piwnic – 564 m2,

- docieplenie ścian piwnicznych i fundamentowych styrodurem XPS gr. 12 cm – 373 m2,

- docieplenie ścian nadziemia wełną mineralną gr. 12 cm wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - 1363 m2 oraz ościeży - 196 m2,

- powłokę antygraffiti na elewacji – 469 m2,

- montaż gzymsu ozdobnego ze styropianu- 280 mb,

- montaż płytek elewacyjnych klinkierowych- 95 m2,

- docieplenie stropodachu styropianem gr. 17 cm - 1146 m2,

- pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej – 1146 m2,

- system odwodnienia dachu z tytan-cynku - 251 mb rur spustowych, 251 mb rynien,

- obróbki blacharskie z tytan-cynku - 403 m2,

- pokrycie mansard dachowych obróbką z tytan-cynku na rąbek stojący wraz z wykonaniem konstrukcji o deskowaniem z płyt osb - 803 m2,

- docieplenie mansard dachowych wełną mineralną i styropianem gr 15 cm - 369 m2

- wymianę instalacji odgromowej – 1 kpl, 170 mb bednarki,

- demontaż starej i montaż nowej stolarki okiennej PCV – 114 m2,

- demontaż starej i montaż nowej stolarki drzwiowej aluminiowej – 23 m2,

- wymianę świetlików dachowych na łukowe pasmo świetlne dachowe o konstrukcji aluminiowej z wypełnieniem z poliwęglanu - 36 m2,

- montaż prześwietla dachowego o konstrukcji aluminiowej z wypełnieniem z poliwęglanu - 36 m2,

- montaż zadaszenia ze szkła hartowanego na odciągach ze stali nierdzewnej – 13,5 m2,

- montaż zadaszenia aluminiowego z wypełnieniem z poliwęglanu - 4 m2,

- roboty ziemne i zagospodarowanie terenu,

- roboty tynkarskie, malarskie, wykończeniowe,

- roboty murarskie i konstrukcyjne,

- prace demontażowe i rozbiórkowe,

- kompletną instalację przeciwoblodzeniową wraz z automatyką - 17 wpustów dachowych ogrzewanych, 300 mb przewodów grzejnych,

- kanalizację deszczową PCV - 105 mb rury, 4 studzienki kanalizacyjne,

- drenaż z rur PCV – 180 mb rury, 8 studzienek drenarskich, 

- nawierzchnię z kostki brukowej wraz z wykonaniem podbudowy – 483 m2,

- montaż balustrad ze stali nierdzewnej – 8 mb,

- montaż balustrad ze stali malowanej proszkowo - 5 mb,

- montaż doświetlaczy piwnicznych - 19 szt.