Poświadczenia

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach

Kubatura termomodernizowanego obiektu wynosi 6533 m3

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 850 m2 

Podczas realizacji zadania wykonano

- docieplenie ścian nadziemia styropianem gr. 8 cm wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej 1220 m2

- docieplenie ścian fundamentowych styropianem XPS gr. 12 cm wraz z izolacją przeciwwilgociową - 414 m2

- docieplenie stropodachu styropianem gr. 24 cm wraz z wykonaniem 2 warstw pokrycia z papy - 529 m2

- docieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej gr. 20 cm metodą wdmuchiwania - 280 m2

- modernizację instalacji centralnego ogrzewania obejmującą wymianę grzejników wraz z montażem zaworów termostatycznych - 96 kpl.

- wykonanie obróbek blacharskich z blach powlekanych - parapety - 75 m2

- wykonanie obróbek blacharskich z blach ocynkowanych - 292 m2

- montaż zadaszeń z poliwęglanu nad wejściami - 9 m2 - wykonanie nowego systemu odwodnienia dachu z blachy ocynkowanej-102mb rynien, 80 mb. rur spustowych

- roboty tynkarskie, malarskie, wykończeniowe - 2200 m2

- demontaż starej i montaż nowej stolarki drzwiowej PCV - 25 m2 - demontaż starej i montaż nowej stolarki okiennej PCV - 435 m2

- wymiana oświetlenia na oprawy typu LED - 179 szt. - wykonanie nowej instalacji odgromowej - 398 mb. drutu, 197 mb. bednarki, 14 szt. skrzynek kontrolnych

- wykonanie instalacji monitoringu CCTV -15 szt. kamer wraz z osprzętem rejestrującym

- wykonanie chodników wraz z podbudową oraz nawierzchnią z kostki betonowej gr. 6 cm - 125 m2

- Dobudowa przy sali gimnastycznej magazynku na sprzęt sportowy o konstrukcji tradycyjnej, budynek parterowy o powierzchni zabudowy 28,90 m2, użytkowej 21,0 m2, kubaturze 122,8 m?

- wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych, instalacją elektryczną i robotami wykończeniowymi - 1 kpl.

- roboty ziemne i zagospodarowania terenu

- roboty murarskie i konstrukcyjne

- roboty wykończeniowe i malarskie

- prace demontażowe i rozbiórkowe