Poświadczenia

Środowiskowy Dom Samopomocy

Kubatura termomodernizowanego obiektu wynosi – 4200 m3

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi – 1200 m2

Podczas realizacji zadania wykonano:

- docieplenie ścian nadziemia styropianem gr. 18 cm wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej – 806 m2

- docieplenie ścian nadziemia wełną mineralną gr. 18 cm wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej – 50 m2

- docieplenie ścian fundamentowych styropianem XPS gr. 12 cm wraz z izolacją przeciwwilgociową – 280 m2

- docieplenie stropodachu wełną mineralną gr. 25 cm - 400 m2

- wykonanie pokrycia dachowego z 2 warstw papy termozgrzewalnej – 400 m2

- wykonanie odwodnienia dachu z blachy ocynkowanej powlekanej – 95 mb. rynien, 40 mb. rur spustowych

- wykonanie obróbek blacharskich z blach ocynkowanych powlekanych - 133 m2

- montaż belek nadprożowych - 27szt - demontaż starej i montaż nowej stolarki drzwiowej aluminiowej – 22 m2

- demontaż starej i montaż nowej stolarki okiennej PCV – 32 m2

- demontaż starych i montaż nowych balustrad stalowych malowanych proszkowo - 34 mb.

- wykonanie płyty żelbetowej pod schody stalowe -15,50m2

- wykonanie konstrukcji stalowej schodów zewnętrznych - 1 kpl.

- wykonanie posadzki i ułożenie okładziny z płytek na tarasie zewnętrznym – 100 m2

- wykonanie chodników wraz z podbudową oraz nawierzchnią z kostki betonowej gr. 6 cm – 52 m2

- wymiana instalacji centralnego ogrzewania na rury ze stali węglowej ocynkowanej - 1070 mb. oraz grzejników z montażem zaworów termostatycznych - 88 kpl.

- modernizacja kotłowni gazowej - 1 kpl.

- modernizacja instalacji elektrycznej w kotłowni oraz AKPIA wraz montażem nowego osprzętu elektrycznego, przewodów elektrycznych, tablic rozdzielczych.

- wykonanie nowej instalacji odgromowej - 1 kpl.

- roboty ziemne i zagospodarowania terenu - roboty murarskie i konstrukcyjne

- roboty wykończeniowe i malarskie - prace demontażowe i rozbiórkowe