Poświadczenia

Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła SP nr 1 w Chybiu

Kubatura termomodernizowanego obiektu- 17857,00 m3

Powierzchnia użytkowa budynku -3118,78 m2

Podczas realizacji zadania wykonano:

- docieplenie ścian nadziemia styropianem gr. 11 cm wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej – 3255,31 m2,

- wykonanie hydroizolacji oraz docieplenie ścian fundamentowych pianą poliuretanową w technologii

natryskowej gr. 8 cm – 324,86 m2,

- montaż izolacji przeciwwodnej z foli kubełkowej – 324,86 m2,

- docieplenie stropu granulatem z wełny mineralnej o gr. 20 cm – 397,60 m2,

- docieplenie stropu wełną mineralną gr. 18 cm wraz z wykonaniem drewnianej konstrukcji oraz podłogi

z płyt OSB - 450 m2,

- montaż zewnętrznych parapetów z blachy ocynkowanej powlekanej – 141,76 m2,

- wykonanie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej powlekanej – 222,31 m2,

- oczyszczenie mechanicze istniejącego pokrycia dachu z blachy płaskiej oraz wykonanie nowych warstw

malarskich metodą natryskową - 968 m2,

- montaż nad wejściami do budynku systemowych zadaszeń typu lightline - 6 szt,

- montaż systemu odwodnienia dachu z blachy ocynkowanej powlekanej – 255,70 mb rynien i 188 mb rur

spustowych,

- remont istniejących kominów wraz z czapkami kominowymi – 88,70 m2,

- demontaż starej i montaż nowej stolarki drzwiowej aluminiowej – 6 m2,

- wykonanie pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej – 441 m2,

- remont istniejących schodów zewnętrznych wraz z wykonaniem hydroizolacji oraz okładziny z płytek ceramicznych - 22 m2,

- montaż balustrady ze stali nierdzewnej – 13,5 mb,

- montaż wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej wentylatorów dachowych wyciągowych typu przeciwwybuchowego – 2 kpl,

- wykonanie nowej kanalizacji deszczowej z rur PCV – 157 mb rur fi 160 mm, 50 mb rur fi 250 mm, 122 mb rur fi 315 mm, 16 studzienek PCV fi 425 mm, 1 studnia betonowa fi 1200 mm, - wykonanie wokół budynku drenażu z rur PCV – 246 mb rur, 25 szt studzienek

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej – 117 m2 kostki, 198 mb obrzeży,

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej oświetlenia zewnętrznego wraz z montażem przewodów elektrycznych - 100 mb i nowych opraw oświetleniowych led w ilości 7 szt,

- wykonanie nowej instalacji odgromowej – 683 mb przewodu, 250 mb bednarki

- roboty ziemne i zagospodarowania terenu związane z dociepleniem ścian fundamentowych, wymianą gruntu, montażem drenażu wokół budynku oraz wykonaniem nowej kanalizacji deszczowej

- prace demontażowe i rozbiórkowe

- roboty malarskie i wykończeniowe