Poświadczenia

Modernizacja sali gimnastycznej SP nr 1 w Piekarach Śląskich

Zakres prac obejmował m.in.:

wykonanie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki ceramicznej w koronkę - 517,52 m2

wykonanie odwodnienia dachu z blachy ocynkowanej powlekanej – 66,8 mb. rynien, 26,10 mb. rur spustowych

wykonanie obróbek blacharskich z blach ocynkowanych powlekanych - 26,10 m2

demontaż starej i montaż nowej stolarki drzwiowej aluminiowej - 93,46 m2

demontaż starej i montaż nowej stolarki okiennej aluminiowej – 75,58 m2

roboty tynkarskie, malarskie, wykończeniowe – 889,70 m2

rozebranie starej i wykonanie nowej płyty żelbetowej wraz z izolacją termiczną gr. 20 cm – 258 m2

wykonanie kompletnej podłogi sportowej wraz z malowaniem linii, parkiet drewniany - 258 m2

wykonanie opaski wokół budynku - 59 m2

wymiana instalacji centralnego ogrzewania na rury ze stali węglowej ocynkowanej – 159 mb. oraz grzejników z montażem zaworów termostatycznych – 12 kpl.

wykonanie drenażu opaskowego - 6 szt. studzienek, 84 mb. rury drenarskiej montaż instalacji wentylacji mechanicznej wraz z rekuperacją na potrzeby całego obiektu, centrala wentylacyjna z rekuperacją o wydajności 2300 m3/h - 1 kpl. przewody wentylacyjne - 60 m2, dysze dalekiego zasięgu – 10 szt.

wykonanie instalacji ciepła technologicznego wraz z węzłem cieplnym na potrzeby wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła - 1 kpl.

kompletna wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z montażem nowego osprzętu elektrycznego: 38 szt. opraw LED+ Źródła światła metalohalogenowe 6szt., 1251 mb. przewodów elektrycznych, 2 szt. tablic rozdzielczych.

wykonanie nowej instalacji odgromowej – 1 kpl. roboty ziemne i zagospodarowania terenu roboty murarskie i konstrukcyjne

roboty wykończeniowe i malarskie

prace demontażowe i rozbiórkowe

Kubatura termomodernizowanego obiektu wynosi – 4339,52 m3

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi - 381,22 m2

Roboty zostały zrealizowane pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków. Modernizowany budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Piekary Śląskie.