Poświadczenia

Termomodernizacja budynku administracyjnego MPK w Częstochowie Sp. z o.o.

Kubatura termomodernizowanego obiektu wynosi – 11 926,25 m3

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi – 2 067,01 m2

Podczas realizacji zadania wykonano:

 • - docieplenie ścian nadziemia styropianem gr. 14 cm wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej – 1820 m2
 • - docieplenie stropu styropianem gr. 20 cm wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej – 250 m2
 • - docieplenie stropodachu styropianem gr. 21 cm wraz z wykonaniem 2 warstw pokrycia z papy - 360 m2
 • - docieplenie stropodachu wełną mineralną gr. 5 cm wraz z wykonaniem 2 warstw pokrycia z papy – 746 m2
 • - wykonanie nowego systemu odwodnienia dachu z blachy tytan-cynk -- 234 mb. rynien, 80 mb. rur spustowych
 • - wykonanie obróbek blacharskich z blachy tytan-cynk – 250 m2
 • - wykonanie obróbek blacharskich z blach powlekanych - parapety zewnętrzne - 124 m2
 • - demontaż starej i montaż nowej stolarki okiennej PCV – 9,84 m2
 • - demontaż starych i montaż nowych opraw oświetleniowych typu LED – 355 szt.
 • - demontaż starej i montaż nowej instalacji odgromowej – 1 kpl.
 • - demontaż starej i wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania obejmującej montaż rur ze stali węglowej ocynkowanej – 1958 mb. oraz grzejników z montażem zaworów termostatycznych – 138 kpl.
 • - przebudowa węzła cieplnego wraz z osprzętem regulującym instalacji centralnego ogrzewania - 1 kpl.
 • - roboty wykończeniowe i malarskie
 • - roboty ziemne i zagospodarowania terenu
 • - roboty murarskie i konstrukcyjne
 • - prace demontażowe i rozbiórkowe