Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Idzikowicach

Kubatura termomodernizowanego obiektu wynosi –  1267,31 m3
Powierzchnia użytkowa budynku wynosi – 408,81 m2

Podczas realizacji zadania wykonano:

- naprawa pokrycia stropodachu z papy termozgrzewalnej  – 380 m2
- docieplenie stropodachu granulatem grubości 0,28m – 380 m2
- obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej – 49,175 m2
- docieplenie ścian styropianem EPS 70 grubości 6 cm oraz
- wykonanie wyprawy elewacyjnej tynkiem akrylowym – 625,50 m2
- wykonanie odwodnienia dachu z blachy ocynkowanej – 73,16 mb. rynien, 12,30 mb. rur spustowych,
- wymiana stolarki okiennej oraz montaż podokienników z blachy powlekanej – 92,13 m2
- wymiana stolarki drzwiowej – 30,01 m2
- wykonanie zielonej ściany – 20 m2
- montaż powietrznej pompy ciepła o mocy 50 kW wraz z automatyką oraz sporządzeniem dokumentacji technicznej dla prowadzonych robót – 1 kpl.
- przebudowa kotłowni olejowej na potrzeby współpracy z pompą ciepła oraz systemem zarządzania energią – 1 kpl.
- wykonanie kompletnego systemu zarządzania energią na potrzeby c.o., c.w.u. oraz instalacji PV – 1 kpl.
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 22,80 kW wraz ze sporządzeniem dokumentacji projektowej dla prowadzonych robót – 1kpl
- wykonanie nowej instalacji odgromowej – 1 kpl.
- roboty ziemne i zagospodarowania terenu
- roboty murarskie i konstrukcyjne
- roboty wykończeniowe i malarskie
- prace demontażowe i rozbiórkowe