Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Niemojewie – w systemie zaprojektuj i wybuduj

Kubatura termomodernizowanego obiektu wynosi –  3 845,70 m3
Powierzchnia użytkowa budynku wynosi – 1 034,84 m2

Podczas realizacji przedmiotu umowy wykonano:

- wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla branży - budowlanej, elektrycznej, sanitarnej – 1 kpl.
- docieplenie ścian nadziemia styropianem gr. 16 cm wraz z wykonaniem
wyprawy elewacyjnej – 952,12 m2
- docieplenie ścian piwnicznych styropianem gr. 14 cm wraz z wykonaniem
wyprawy z mozaiki na cokole - 118,30 m2
- docieplenie stropodachu styropianem wraz z wykonaniem 2 warstw pokrycia z papy – 586,47 m2
- wykonanie nowego systemu odwodnienia dachu z PCV – 50 mb. rynien, 25 mb. rur spustowych
- wykonanie obróbek blacharskich z blach ocynkowanych – 80 m2
- montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej – 80 m2
- demontaż starej i montaż nowej stolarki okiennej PCV – 168 m2
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej PV na dachu budynku o łącznej mocy 40 kW1 kpl.
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej na potrzeby oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego – 1500 mb. przewodów w klasie B2ca, 3 tablice rozdzielcze, 50 przycisków.
- montaż opraw oświetleniowych wewnętrznych typu LED – 185 szt.
- montaż opraw oświetlenia zewnętrznego typu LED – 8 szt.
- wykonanie nowej instalacji odgromowej – 1 kpl.
- demontaż starej i wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania obejmującej montaż rur ze stali węglowej ocynkowanej – 800 mb. oraz grzejników wraz z montażem zaworów termostatycznych – 59 kpl.
- demontaż istniejącej kotłowni węglowej – 1 kpl.
- wykonanie nowej kotłowni na biomasę ( pellet ) o mocy 80 kW wraz z kompletnym osprzętem regulującym i automatyką pogodową – 1 kpl.
- dostosowanie pomieszczenia kotłowni do warunków pożarowych – 1 kpl.
- adaptacja pomieszczenia na magazyn pelletu – 26 m2
- wykonanie instalacji AKPiA w kotłowni – 1 kpl.
- wykonanie opaski wokół budynku.
- roboty ziemne i zagospodarowania terenu
- roboty murarskie i konstrukcyjne
- roboty wykończeniowe i malarskie
- prace demontażowe i rozbiórkowe