Poświadczenia

Termomodernizacja MP nr 43, Ruda Śląska

Kubatura termomodernizowanego obiektu wynosi - 6350 m3 

Powierzchnia uzytkowa budynku wynosi - 1300 m2 

zakręs zadania: 

- wykonanie hydroizolacji ścian piwnic - 120m2 

- docieplenie ścian piwnicznych i fundamentowych styrodurem XPS gr, 12 cm- 120 m2

- docieplenie ścian nadziemia styropianem gr, 13 cm wraz z wykonaniem llryprallry elewacyjnej - 1050 m2

- docieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej gr 24 cm- 1300 m2 

- malowanie referencyjne istniejących obróbek blacharskich - 950 m2 

- wykonanie obróbęk blacharskich zblach powlekanych - 100 m2 

- wykonanie nowej instalacji odgromowej - 400 mb drutu, 200 mb bednarki 

- demontaż starej i montaż nowej stolarki okiennej PCV - 10 m2 

- wykonanie i montaz zadaszęniazę szkła hartowanego na odciągach ze stali nierdzewnej - 30 m2

- remont rampy wyładowczej wraz z wykonaniem posadzki z żrylvlcy epoksydowej - 1 kpl

- montaż balustrad ze stalimalowanej proszkowo - 12 mb 

- wykonanie konstrukcjiplatformy kratowej wrazzpomostem - 10 m2 

- wykonanie kompletnej instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 35,6 kWp składającej się z89 szt ogniw wraz instalacją odgromową oraz prowadzeniem serwisu i nadzoru. Powięrzchnia łączna paneli wynosci 228.17 m2

- dęmontaż starej i montaż nowej kompletnej instalacji centralnego ogrzewania ze stali zaciskowej w ilości 900 mb rur i 58 grzejników wraz z modernizacją węzła cieplnego 

- wykonanie obudów drewnianych dla zabudowy grzejników - 105 m2 

- wykonanie nowej instalacji oświetlenia budynku wrazzmontażęm przewodów elektrycznych w bruzdach w ilości 500 mb i nowych opraw oświetleniowych led w ilości 254 szt 

- roboty ziemnę i zagospodarowania terenu 

- roboty tynkarskie, malarskie, wykończeniowe 

- roboty murarskie i konstrukcyjne 

- prace demontazowe i rozbiórkowe 

- wykonanie nawierzchni z płyt chodnikowych wraz z wykonaniem podbudowy - 170 m2