Poświadczenia

Komenda Miejska w Chorzowie

Kubatura termomodernizowanego budynku wynosi – 14671 m3

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi – 3400,09 m2

Zakres prac obejmował wykonanie:

- demontaż istniejącego docieplenia budynku gr. 6 cm wraz utylizacją odpadów – 2180,50 m2

- docieplenie ścian zewnętrznych metodą bezspoinową styropianem gr. 14 cm z zastosowaniem systemu dwuwarstwowego wraz z wyprawą elewacyjną z tynku akrylowego – 2205,77 m2

- wykonanie boni dekoracyjnych na powierzchni elewacji - 840 mb

- wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku akrylowego na siatce zbrojeniowej - 298,34 m2

- docieplenie stropodachu styropianem gr. 20 cm z wykonaniem zbrojonej posadzki cementowej – 780 m2

- demontaż starej i montaż nowej aluminiowej stolarki drzwiowej – 5 m2

- montaż parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej powlekanej – 165 szt.

- montaż konstrukcji stalowych - krat okiennych - 40 kpl.

- wykonanie obróbek blacharskich z blach ocynkowanych i powlekanych – 170,58 m2

- montaż naświetlaczy halogenowych zewnętrznych – 6 szt.

Prace zostały zrealizowane na czynnym obiekcie.