Poświadczenia

Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 4 w Będzinie

Kubatura termomodernizowanego obiektu wynosi – 2608 m3

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi – 870 m2 

Podczas realizacji zadania wykonano: 

- docieplenie ścian nadziemia styropianem gr. 14 cm i 22 cm wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej – 682 m2

- docieplenie ścian fundamentowych styropianem XPS gr. 14 cm wraz z izolacją przeciwwilgociową - 100 m2

- docieplenie stropodachu styropianem gr. 18 cm wraz z wykonaniem 2 warstw pokrycia z papy - 302 m2

- montaż hybrydowych nasad kominowych - 60 szt

- podmurowanie ogniomurów wraz z dociepleniem z wełny mineralnej – 40 m2

- wykonanie obróbek blacharskich z blach powlekanych - 97 m2 

- montaż zadaszeń z poliwęglanu nad wejściami – 6 szt

- dostawa i montaż modułowej mobilnej ściany działowej gr. 7 cm o odporności ogniowej NRO – 15 m2

- montaż zewnętrznych rolet okiennych – 2 szt

- naprawę konstrukcji budynku z zastosowaniem technologii Brutt Saver – 1 kpl

- wykonanie nowego systemu odwodnienia dachu z blachy tytan-cynk – 150 mb rynien, 110 mb rur spustowych

- remont istniejącego parkietu wraz z lakierowaniem - 230 m2

- montaż posadzek z wykładzin PCV – 100 m2

- roboty tynkarskie, malarskie, wykończeniowe – 2200 m2

- licowanie ścian płytkami ceramicznymi – 220 m2 

- ułożenie płytek ceramicznych na posadzkach – 70 m2

- montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej, skrzydła drzwiowej w okleinie CPL 0,7 mm – 70 m2

- demontaż starej i montaż nowej stalowej stolarki drzwiowej – 4 m2

- wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej i rozprowadzeniem przewodów elektrycznych – 3000 mb, montażem tablic rozdzielczych – 5 szt, gniazd podtynkowych 230V – 114 szt,, gniazd natynkowych 400V – 11 szt, łączników podtynkowych – 86 szt, montażem opraw oświetleniowych LED - 186 szt,

- wykonanie kompletnej sieci strukturalnej – 11 szt gniazd RJ45, szafa wolnostojąca Rack wraz z kompletem osprzętu - 1 kpl

- wykonanie kompletnego systemu domofonów - 9 szt domofonów, 1 szt centrali

- wykonanie nowej instalacji odgromowej – 240 mb drutu, 150 mb bednarki

- dostawa i montaż podkonstrukcji stalowej pod panele fotowoltaiczne – 900 kg

- wykonanie kompletnej instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 5,1 kWp składającej się z 16 szt ogniw wraz z instalacją odgromową. Powierzchnia łączna paneli wynosi 24 m2 

- demontaż starej i monaż nowej kompletnej instalacji centralnego ogrzewania ze stali zaciskowej w ilości 650 mb rur i 52 grzejników wraz z modernizacją węzła cieplnego

- wykonanie obudów drewnianych dla zabudowy grzejników – 80 m2

- wykonanie nowej całej instalacji wod-kan oraz instalacji p.poż w budynku – 600 mb rur 

- montaż ceramiki sanitarnej oraz osprzętu: umywalek ceramicznych – 17 szt, baterii umywalkowych, 17 szt, ustępów typu kompakt – 10 szt

- montaż kabin toaletowych w sanitariatach w systemie lekkich ścianek z płyt HPL – 12 kpl

- montaż wentylatorów dachowych w technologii przeciwwybuchowej EX – 5 kpl 

- wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych o konstrukcji stalowej na słupach betonowych z wypełnieniem z kraty pomostowej – 2300 kg, 30 m2 

- wykonanie schodów zewnętrznych z okładziną granitową gr. 3 cm – 20 m2

- wykonanie barierek stalowych malowanych - 50 mb

- wykonanie tarasu zewnętrznego z nawierzchnią z kostki betonowej gr. 6 cm - 67 m2

- wykonanie nowych schodów terenowych z nawierzchnią z kostki betonowej gr. 6 cm – 20,5 m2

- wykonanie placu parkingowego wraz z podbudową oraz nawierzchnią z kostki betonowej gr. 8 cm - 130 m2

- wykonanie chodników wraz z podbudową oraz nawierzchnią z kostki betonowej gr. 6 cm - 100 m2 

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej syntetycznej dwuwarstwowej SBR i EPDM wraz z wykonaniem podbudowy pod plac zabaw - 126 m2 - dostarczenia i montaż nowego placu zabaw, elementy drewniane - 11 kpl - remont istniejącej sceny zewnętrznej z okładziną z płyt betonowych – 30 m2 - remont istniejącego ogrodzenia betonowego z wypełnieniem z słupków i siatki stalowej – 300 m2 

- montaż ogrodzenia panelowego stalowego wraz z bramą stalową – 80 m2

- montaż budek lęgowych dla ptaków wraz z nadzorem ornitologicznym - 1 kpl

- roboty ziemne i zagospodarowania terenu

- roboty murarskie i konstrukcyjne

- prace demontażowe i rozbiórkowe 

- demontaż starego i montaż nowego dźwigu towarowego gastronomicznego Q=100 kg, 3 przystanki – 1 kpl

- remont szybu windowego - 1 kpl