default

Zakończenie realizacji: Modernizacja przedszkola w Idzikowicach

W dniu 10.09.2021 r. zakończyliśmy realizację zadania pn:  Modernizacja przedszkola w Idzikowicach.

W trakcie realizacji robót wykonano m.in. :

– naprawa pokrycia stropodachu z papy termozgrzewalnej  – 380 m2

– docieplenie stropodachu granulatem grubości 0,28m – 380 m2

obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej – 49,175 m2

docieplenie ścian styropianem EPS 70 grubości 6 cm oraz wykonanie wyprawy elewacyjnej tynkiem akrylowym – 625,50 m2

– wykonanie odwodnienia dachu z blachy ocynkowanej – 73,16 mb. rynien, 12,30 mb. rur spustowych,

wymiana stolarki okiennej oraz montaż podokienników z blachy powlekanej – 92,13 m2

wymiana stolarki drzwiowej – 30,01 m2

wykonanie zielonej ściany – 20 m2

– montaż powietrznej pompy ciepła o mocy 50 kW wraz z automatyką oraz sporządzeniem dokumentacji technicznej – 1 kpl.

– przebudowa kotłowni olejowej na potrzeby współpracy z pompą ciepła oraz systemem zarządzania energią – 1 kpl.

– wykonanie kompletnego systemu zarządzania energią na potrzeby c.o., c.w.u. oraz instalacji fotowoltaicznej – 1 kpl.

– wykonanie instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 22,80 kW wraz ze sporządzeniem dokumentacji projektowej – 1 kpl.

– wykonanie nowej instalacji odgromowej – 1 kpl.

Prace rozpoczęto w dniu 25.02.2021 r. 

Comments are closed.