default

Termomodernizacja budynku SP nr 2 w Kluczborku

Rozpoczęta realizacja: „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku”


Do wykonania przewidziano następujące prace:

– renowację elewacji budynku głównego

– wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

– wymianę instalacji elektrycznej

– wymianę instalacji centralnego ogrzewania

– dostosowanie obiektu do warunków p.poż. 

– docieplenie stropodachów 

– montaż instalacji wentylacji mechanicznej dla całego obiektu

– montaż instalacji PV o mocy 10 kW wraz z magazynem energii

– roboty wykończeniowe i malarskie


Realizację zamówienia rozpoczęto w dniu 6.09.2021.

Zakończenie realizacji zamówienia planowane jest na czerwiec 2022 r. 

Comments are closed.