default

Zakończona realizacja: Termomodernizacja WOK w Wołczynie

W dniu 24.09.2021 r. zakończyliśmy realizację zadania pn:  Termomodernizacja budynku WOK w Wołczynie.

W trakcie realizacji robót wykonano m.in. :

ocieplenie stropodachu styropapą grubości 20cm – 257,65 m2

– wykonanie wyprawy elewacyjnej tynkiem silikonowym – 1 109,33 m2

– wykonanie elewacji wentylowanej z płyt włókno-cementowej wraz z konstrukcją i ociepleniem z wełny mineralnej – 106,41 m2

– wykonanie odwodnienia dachu z blachy ocynkowanej – 85,20 mb. rynien, 87,50 mb. rur spustowych,

– wymiana oświetlenia wewnętrznego – 48 szt.

– montaż sufitów podwieszanych z płyt gipsowo kartonowych – 73,60 m2

– montaż instalacji wentylacji mechanicznej składającej się z dwóch central wentylacyjnych NW1 o wydajności 4500,00 m3/h i NW2 o wydajności 1500 m3/h wraz z osprzętem i doprowadzeniem instalacji ciepła technologicznego – 1kpl

montaż instalacji klimatyzacji, jednostki multisplit zewnętrzne 15kW – 3 szt, wewnętrzne 5kW – 9 szt

– montaż instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 15,5kW na konstrukcji balastowej posadowionej na dachu budynku– 1kpl

przebudowa instalacji elektrycznej, wymiana tablic rozdzielczych oraz zasilenie zamontowanych urządzeń

Prace rozpoczęto w dniu 20.01.2021 r. 

default

Zakończenie realizacji: Modernizacja przedszkola w Idzikowicach

W dniu 10.09.2021 r. zakończyliśmy realizację zadania pn:  Modernizacja przedszkola w Idzikowicach.

W trakcie realizacji robót wykonano m.in. :

– naprawa pokrycia stropodachu z papy termozgrzewalnej  – 380 m2

– docieplenie stropodachu granulatem grubości 0,28m – 380 m2

obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej – 49,175 m2

docieplenie ścian styropianem EPS 70 grubości 6 cm oraz wykonanie wyprawy elewacyjnej tynkiem akrylowym – 625,50 m2

– wykonanie odwodnienia dachu z blachy ocynkowanej – 73,16 mb. rynien, 12,30 mb. rur spustowych,

wymiana stolarki okiennej oraz montaż podokienników z blachy powlekanej – 92,13 m2

wymiana stolarki drzwiowej – 30,01 m2

wykonanie zielonej ściany – 20 m2

– montaż powietrznej pompy ciepła o mocy 50 kW wraz z automatyką oraz sporządzeniem dokumentacji technicznej – 1 kpl.

– przebudowa kotłowni olejowej na potrzeby współpracy z pompą ciepła oraz systemem zarządzania energią – 1 kpl.

– wykonanie kompletnego systemu zarządzania energią na potrzeby c.o., c.w.u. oraz instalacji fotowoltaicznej – 1 kpl.

– wykonanie instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 22,80 kW wraz ze sporządzeniem dokumentacji projektowej – 1 kpl.

– wykonanie nowej instalacji odgromowej – 1 kpl.

Prace rozpoczęto w dniu 25.02.2021 r. 

default

Termomodernizacja budynku SP nr 2 w Kluczborku

Rozpoczęta realizacja: „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku”


Do wykonania przewidziano następujące prace:

– renowację elewacji budynku głównego

– wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

– wymianę instalacji elektrycznej

– wymianę instalacji centralnego ogrzewania

– dostosowanie obiektu do warunków p.poż. 

– docieplenie stropodachów 

– montaż instalacji wentylacji mechanicznej dla całego obiektu

– montaż instalacji PV o mocy 10 kW wraz z magazynem energii

– roboty wykończeniowe i malarskie


Realizację zamówienia rozpoczęto w dniu 6.09.2021.

Zakończenie realizacji zamówienia planowane jest na czerwiec 2022 r.